Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Region Hedmark

No image
NAAF Region Hedmark
Dato publisert: Sist oppdatert:

I Hedmark er vi opptatt med å gi mest mulig informasjon om astma, allergi eksem og kols. Det gjør via stands på ulike steder i Hedmark i samarbeid med lokallag.

Brukerkontor på Ahus Kongsvinger har vi fast kontortid en gang i måneden.  Vi er også representert på alle astmaskoler for foreldre med barn med astma ved Sykehuset Innlandet, Elverum.

Informasjonsstand med og uten spirometri i forbindelse med apotek.

Vi er ute i barnehager og skoler for å informere og gjøre hverdagen lettere for ansatte og foreldre. Ta kontakt med regionskontoret du også for å få mer informasjon eller for å lage en avtale.

Følg oss gjerne på Facebook for invitasjoner og lokal informasjon!