Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Informatører og likeperson

Dato publisert: Sist oppdatert:

Likeperson i Hedmark
Har du spørsmål i forbindelse med egen sykdom eller barns sykdom, ring til fylkeskontoret som veileder deg videre til en av våre likemenn. De er personer med erfaring og kunnskap om sykdommene astma, allergi, eksem og overfølsomhet. De har taushetsplikt.

Informatørtjenesten
Vi ønsker å spre informasjon og kunnskap om astma, kols, allergi og eksem og har egne informatører. Våre informatører har all helsefaglig bakgrunn og god erfaring i arbeide med
sykdomsgruppen