Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Lokallag og storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Hedmark er bindeleddet mellom de tre lokalforeningene i Hedmark fylke og forbundet.

Norges Astma- og Allergiforbund Elverum og omegn lokallag:

Leder: Karin E. Langtind
Mobil: 90642145
E-postadresse: karielil@online.no

Nestleder: Bente A. Solbakken
Mobil: 97123899
E-postadresse: solbakken.bente@gmail.com

Styremedlemmer:

Turid K. Rye
Mobil: 41328511
E-postadresse: tuk-ry@online.no

Reidar Næss

Mobil: 

E-post: reidar.naess@icloud.com

Bente Løkken Bakken

Mobil: 

E-post: bente.svevad@gmail.com

Gerd Karin Lindeberg

Mobil: 91663866

E-post: gklindeberg@hotmail.com

Varamedlem:

Eirik Haugen
Mobil: 92412690
E-postadresse:

Mona Sjørbotten

Mobil: 99163206

E-post: monakrogis@gmail.com

Norges Astma- og Allergiforbund Glåmdal lokallag

Leder: Ann Lise Sund
Mobil: 97070339
E-postadresse: annlise.sund@kongvinger.kommune

Nestleder: Ranveig Trøsberget
Mobil: 95809161

E-post: 

Styremedlemmer:

Irene Svendsrud
Mobil:91603928
E-postadresse: irenesvend@hotmail.com

Brit Norvalls
Mobil: 45048838
E-postadresse: brit-no@frisurf.no

Marit Olaussen
Mobil: 95783719
E-postadresse: olause@online.no

Astrid Efskin Løken

Mobil: 90879466

E-postadresse: Astrid.efskin@gmail.com

Elisabeth Sæta

Mobil:

E-postadresse:

Varamedlem:

Jorunn Haagenrud
Telefon: 62974112
E-postadresse: jorunn@gardvik.org

Norges Astma- og Allergiforbund Ringsaker storlag:

Leder: Anne-E. Wagner
Mobil: 97031107
E-postadresse: naafringsakerstorlag@hotmail.com

Nestleder: Magnar Sætre
Mobil: 92698283
E-postadresse: magnars@hotmail.com

Styremedlemmer:

Bente Solstad
Mobil: 92650361
E-postadresse: bentesol@hotmail.no

Linda Sætre
Mobil: 94277351
E-postadresse: lindahaglund@hotmail.com

Ingrid D. Jansen

Mobil: 95977799

e-postadresse: Ingrid_sepa@hotmail.com

Varamedlemmer:

Aashild Vestby
Mobil: 97657063