Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fem tegn på pollenallergi

Lokallag og storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Hedmark er bindeleddet mellom de tre lokalforeningene i Hedmark fylke og forbundet.

Norges Astma- og Allergiforbund Elverum og omegn lokallag:

Leder: Bente Løkken Bakken
Mobil: 97482445
E-postadresse: bente.svevad@gmail.com

Nestleder: Bente A. Solbakken
Adresse: Grindalsvn 107 b, 2406 Elverum
Mobil: 97123899
E-postadresse: solbakken.bente@gmail.com

Styremedlemmer:

Turid K. Rye
Mobil: 41328511
E-postadresse: tuk-ry@online.no

Reidar Næss

Mobil:

E-post:

Karin Langtind

Mobil:

E-post:

Gerd Karin Lindeberg

Mobil:

E-post:

Varamedlem:

Eirik Haugen
Mobil: 92412690
E-postadresse:

Mona Sjørbotten

Mobil:

E-post:

Norges Astma- og Allergiforbund Glåmdal lokallag

Leder: Ann Lise Sund
Adresse: Odinsv 5, 2214 Kongsvinger
Mobil: 97070339
E-postadresse: annlise.sund@kongvinger.kommune

Nestleder: Ranveig Trøsberget
Mobil: 95809161

Styremedlemmer:

Irene Svendsrud
Mobil:91603928
E-postadresse: irenesvend@hotmail.com

Brit Norvalls
Mobil: 91517701
E-postadresse: brit-no@frisurf.no

Marit Olaussen
Mobil: 95783719
E-postadresse: olause@online.no

Astrid Efskin Løken

Mobil:

E-postadresse:

Varamedlem:

Jorunn Haagenrud
Telefon: 62974112
E-postadresse: jorunn@gardvik.org

Norges Astma- og Allergiforbund Ringsaker storlag:

Leder: Anne-E. Wagner
Adresse: Gamle Kongsvei 15, 2320 Furnes
Mobil: 97031107
E-postadresse: aejevnak@hotmail.com

Nestleder: Magnar Sætre
Mobil: 92698283
E-postadresse: magnars@hotmail.com

Styremedlemmer:

Bente Solstad
Mobil: 92650361
E-postadresse: bentesol@hotmail.no

Linda Sætre
Mobil: 94277351
E-postadresse: lindahaglund@hotmail.com

Ingrid D. Jansen

Mobil:

e-postadresse:

Varamedlemmer:

Aashild Vestby
Mobil: 97657063

Arne Vanghagen
Mobil: 41523222