Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Les her om hva koronaviruset betyr for deg med astma eller kols >>

Aktiviteter og kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:
På grunn av Covid-19 er alle aktiviteter med fysisk oppmøte i NAAF Region Midt, NAAF Nord-Trøndelag Storlag, NAAF Sør-Trøndelag Storlag og NAAF Møre & Romsdal Storlag avlyst inntil videre.
No image

Årsmøter Region Midt 2020

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Mosjonsgruppe - avlyst inntil videre

Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund Møre og Romsdal Storlag har 3 mosjonsgrupper. Dette er i Surnadal, Skodje og i Ørsta/Volda.
No image

Familieseminar 2020 - avlyst

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Midt gjennomfører sitt årlige familieseminar 27. – 29. mars 2020. Denne gangen blir familieseminaret gjennomført ved Dombås Hotell, et hotell vi kjenner godt ettersom vi har hatt familieseminar der mange ganger før.

No image

Familieseminar 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Midt gjennomførte sitt årlige familieseminar 29. – 31. mars 2019 på Kongsvold Fjeldstue.

No image

Aktivitetsgruppe

Dato publisert: Sist oppdatert:

Du og din familie inviteres til å delta på morsomme aktiviteter sammen med NAAF. Møre og Romsdal Storlag ønsker å skape en aktivitetsgruppe der foreldre og barn med astma/allergi/eksem/matallergi etc. kan møtes for å utveksle erfaringer, bli bedre kjent samt få nye venner som er i samme situasjon.

No image

Matkurs med matskolen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det arrangeres jevnlig matkurs med Matskolen i Region Midt. Dato for neste kurs kommer.

No image

Eksemskole i Kristiansund

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Astmaskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert astmaskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Rettighetskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og familien deres. Målgruppen er foreldre/foresatte til barn i skolealder, og for ungdom over 16 år.

No image

Eksemskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert eksemskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Badedager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Midts storlag arrangerer badedager rundt omkring i fylkene.

No image

Klatredager

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt sine storlag arrangerer jevnlig klatrekvelder for sine medlemmer.
No image

Yoga for bedre mestring

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag storlag tilbyr en serie med yogaklasser for voksne, primært personer som har astma, kols, allergier og/eller andre overfølsomhetssykdommer.

No image

Rush trampolinepark

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bli med Sør-Trøndelag Storlag i Rush trampolinepark i Trondheim