Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dyreallergi berører mange

Aktiviteter og kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Familieseminar 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Midt gjennomførte sitt årlige familieseminar 29. – 31. mars. Denne gangen var familieseminaret lagt til idylliske Kongsvold Fjeldstue. Det var fullt hus med over 60 personer totalt.

No image

Aktivitetsgruppe

Dato publisert: Sist oppdatert:

Trampolinepark og lekeland 23.11.19. Du og din familie inviteres til å delta på morsomme aktiviteter sammen med NAAF. Møre og Romsdal Storlag ønsker å skape en aktivitetsgruppe der foreldre og barn med astma/allergi/eksem/matallergi etc. kan møtes for å utveksle erfaringer, bli bedre kjent samt få nye venner som er i samme situasjon.

No image

Matkurs med matskolen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det arrangeres jevnlig matkurs med Matskolen i Region Midt. Dato for neste kurs kommer.

No image

Eksemskole i Kristiansund

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Astmaskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert astmaskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Rettighetskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og familien deres. Målgruppen er foreldre/foresatte til barn i skolealder, og for ungdom over 16 år.

No image

Eksemskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert eksemskoler i Ålesund to ganger hvert år.

KOLS gruppeopplæring

Dato publisert: Sist oppdatert:

11.09.2019-18.09.2019 blir det KOLS-kurs i Volda Kurstilbod er for kolspasientar og pårørand

No image

Badedager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Midts storlag arrangerer badedager rundt omkring i fylkene.

No image

Klatredager

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt sine storlag arrangerer jevnlig klatrekvelder for sine medlemmer.
No image

Yoga for bedre mestring

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag storlag tilbyr en serie med yogaklasser for voksne, primært personer som har astma, kols, allergier og/eller andre overfølsomhetssykdommer.