Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Aktiviteter og kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her er oversikt over alle aktiviteter i NAAF Region Midt, NAAF Nord-Trøndelag Storlag, NAAF Sør-Trøndelag Storlag og NAAF Møre & Romsdal Storlag.

No image

Webinar om astma hos barn og unge

Dato publisert: Sist oppdatert:

Vi inviterer til webinar torsdag 22. oktober 2020 kl. 20.00

No image

Digital familieyoga

Dato publisert: Sist oppdatert:

Vi inviterer til en serie med yoga for hele familien. Oppstart 5. november 2020. Varighet 5 uker. OBS NY OPPSTARTSDATO!

No image

Digital yoga

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag storlag inviterer til en serie med yoga. Vi fortsetter med digital yoga, og første sending er onsdag 9. september kl 16.45 – 17.45.

No image

Selvforsvarskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag storlag inviterer til selvforsvarskurs for ungdom i alderen 12-18 år. Kurset er utsatt på ubestemt tid men blir gjennomført så snart det er mulig i løpet av 2021.

No image

Webinar - matallergi hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Har du barn med matallergi? Vi arrangerte webinar om matallergi hos barn tirsdag 9. juni. Flere webinarer kommer.

No image

Aktivitetsgruppe

Dato publisert: Sist oppdatert:

Du og din familie inviteres til å delta på morsomme aktiviteter sammen med NAAF. Møre og Romsdal Storlag ønsker å skape en aktivitetsgruppe der foreldre og barn med astma/allergi/eksem/matallergi etc. kan møtes for å utveksle erfaringer, bli bedre kjent samt få nye venner som er i samme situasjon.

No image

Matkurs med matskolen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det arrangeres jevnlig matkurs med Matskolen i Region Midt. Dato for neste kurs kommer.

No image

Mosjonsgruppe - avlyst inntil videre

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund Møre og Romsdal Storlag har en mosjonsgruppe som holder til på Skodje.

No image

Eksemskole i Kristiansund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kristiansund Sykehus ved barnesengeposten arrangerer eksemskoler i Kristiansund for foreldre til barn med eksem.

No image

Astmaskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert astmaskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Rettighetskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og familien deres. Målgruppen er foreldre/foresatte til barn i skolealder, og for ungdom over 16 år.

No image

Eksemskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert eksemskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Badedager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Midts storlag arrangerer badedager rundt omkring i fylkene.

No image

Klatredager

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt sine storlag arrangerer jevnlig klatrekvelder for sine medlemmer.