Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Aktiviteter og kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her er oversikt over alle aktiviteter i NAAF Region Midt, NAAF Nord-Trøndelag Storlag, NAAF Sør-Trøndelag Storlag og NAAF Møre & Romsdal Storlag.

No image

Aktivitetsplan/Handlingsplan Region Midt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her følger en oversikt over kommende aktiviteter planlagt i Region Midt, Møre og Romsdal Storlag, Sør-Trøndelag Storlag og Nord-Trøndelag Storlag.

No image

Samling for tillitsvalgte i NAAF Region Midt 2. - 4. september 2022

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Midt inviterer tillitsvalgte til samling 2. - 4. september i Trondheim.

No image

Animasjonskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nord-Trøndelag Storlag inviterer til animasjonskurs for barn. Utsettes til etter sommerferien.

No image

Vi lærer stavgang

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nord-Trøndelag storlag inviterer til kurs i stavgang.

No image

Kols treff

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Region Midt ønsker vi å starte opp med kols treff. Vi ønsker å tilby lokale møteplasser/kols treff for mennesker med kols, samt eventuelt deres pårørende.

No image

Badedag Orklandbadet

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag Storlag inviterer til badedag i Orklandbadet i Orkanger, ca. 4mil sør for Trondheim.

No image

Mosjonsgrupper

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund Møre og Romsdal Storlag har en mosjonsgruppe som holder til i Kristiansund.

No image

Selvforsvarskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag storlag inviterer til selvforsvarskurs for ungdom i alderen 12-18 år. Kurset er utsatt på ubestemt tid men blir gjennomført så snart det er mulig i løpet av våren 2022.

No image

Aktivitetsgruppe

Dato publisert: Sist oppdatert:

Du og din familie inviteres til å delta på morsomme aktiviteter sammen med NAAF. Møre og Romsdal Storlag ønsker å skape en aktivitetsgruppe der foreldre og barn med astma/allergi/eksem/matallergi etc. kan møtes for å utveksle erfaringer, bli bedre kjent samt få nye venner som er i samme situasjon.

No image

Matkurs med matskolen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det arrangeres jevnlig matkurs med Matskolen i Region Midt. Dato for neste kurs kommer.

No image

Astmaskoler i Region Midt

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Midt deltar på flere astmaskoler i løpet av året. Vi ser også på muligheten for å arrangere astmaskoler digitalt.

No image

Rettighetskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og familien deres. Målgruppen er foreldre/foresatte til barn i skolealder, og for ungdom over 16 år.

No image

Eksemskoler i Region Midt

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Region Midt deltar på flere eksemskoler i hele regionen i løpet av året. Eksemskoler arrangeres i Ålesund, Kristiansund, Levanger og Trondheim.

No image

Badedager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Midts storlag arrangerer badedager rundt omkring i fylkene.

No image

Klatredager

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt sine storlag arrangerer jevnlig klatrekvelder for sine medlemmer.

KOLS kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Sykehusene i Helse Møre og Romsdal arrangerer KOLS kurs for deg som har fått diagnosen KOLS samt for pårørende.