Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astmaskole i Ålesund

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Det blir arrangert astmaskoler i Ålesund to ganger hvert år.

Arrangør: Barne- og ungdomsavdelinga Ålesund

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, ansatte i barnehage, SFO eller skole. Bare for voksne.

Tema:

-Spesielle utfordringer når barnet har allergi og astma i barnehage, skole eller SFO

-Astma, fysiologi og behandling

-Forebygge utbrudd av astma og allergi: Pollen/dyrehår/middallergi

-Rettigheter

-Fysisk aktivitet

-NAAF

-Spørsmål og oppsummering

 

Dato for astmaskoler i 2018: 20. mars og 16. oktober

For mer informasjon eller påmelding:

Barne -og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund, tlf. 70 16 75 50 eller i skranken.

Foreldre/ besteforeldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt i løpet av dagen. Andre kursdeltakere må søke om permisjon fra jobb.

2-3 uker før kurset holdes vil det komme en innkallelse i posten. Denne skal det gies tilbakemelding på (antall og hvem som deltar, evt. melde avbud hvis det likevel ikke skulle passe).

Kurset er gratis. Ta med matpakke.

 

Les mer om astmaskolen her >>