Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Astmaskoler i Region Midt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt deltar på flere astmaskoler i løpet av året. Vi ser også på muligheten for å arrangere astmaskoler digitalt.

Ålesund

Det blir arrangert astmaskoler i Ålesund to ganger hvert år.

Arrangør: Barne- og ungdomsavdelinga Ålesund

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, ansatte i barnehage, SFO eller skole. Bare for voksne.

Tema:
-Spesielle utfordringer når barnet har allergi og astma i barnehage, skole eller SFO
-Astma, fysiologi og behandling
-Forebygge utbrudd av astma og allergi: Pollen/dyrehår/middallergi
-Rettigheter
-Fysisk aktivitet
-NAAF
-Spørsmål og oppsummering

Dato for kommende astmaskoler finnes i kalenderen til Helse Møre og Romsdal her >> 

For mer informasjon eller påmelding:
Barne -og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund, tlf. 70 16 75 50 eller i skranken.

Foreldre/ besteforeldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt i løpet av dagen. Andre kursdeltakere må søke om permisjon fra jobb.

2-3 uker før kurset holdes vil det komme en innkallelse i posten. Denne skal det gies tilbakemelding på (antall og hvem som deltar, evt. melde avbud hvis det likevel ikke skulle passe).

Kurset er gratis. Ta med matpakke.

Les mer om astmaskolen i Ålesund her >>

Trøndelag

NAAF Region Midt ser behovet for astmaskole for foreldre i Trøndelag, og jobber med å finne et digitalt alternativ.

Forhåpentligvis blir det mulig å arrangere astmaskole med fysisk oppmøte høsten 2021.

For mer informasjon kontakt oss på e-post region.midt@naaf.no eller telefon 922 87 146 (Gina)