Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Badedager

No image
md Dato publisert: Sist oppdatert:
Region Midts storlag arrangerer badedager rundt omkring i fylkene.

Nord-Trøndelag Storlag arrangerer badedager på Dampsagabadet i Steinkjer eller på Oasen Svømme- og Miljøsenter  i Namsos.

Sør-Trøndelag Storlag arrangerer badedager i Pirbadet i Trondheim.

Dato
Deltakerne kan være i badet til det stenger.

Egenandel kr 150 per familie, som betales til konto nr 4358 15 13888.

Påmelding sendes på e-post til gina.strom@naaf.no 

Møre og Romsdal Storlag arrangerer badedager i forskjellige basseng rundt omkring i fylket.

Bqadedagene blir annonsert i AstmaAllergi bladet, på storlagene sine web sider, her for Nord-Trøndelag, her for Sør-Trøndelag og her for Møre og Romsdal, samt på Region Midt sin facebook side her.

 

Hele familien, unge som gamle, er velkommen til å delta på badedagene.

NAAF er tilstede for å dele ut informasjon og svare på spørsmål om astma, allergi, eksem, kols og matoverfølsomhet. 

Foto: NAAF Region Midt

For mer informasjon eller påmelding:

Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag: Regionssekretær Gina Strøm på e-post: gina.strom@naaf.no 

Møre og Romsdal: Regionssekretær Monica Dalseth på e-post: monica.dalseth@naaf.no