Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Eksemskole i Kristiansund

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kristiansund Sykehus ved barnesengeposten arrangerer eksemskoler i Kristiansund for foreldre til barn med eksem.

Tema:

• Hva er atopisk eksem ved barnelege

• Behandling av eksem, teori og praktisk rettet.

• Eksem og matvareallergi / matintoleranse

• Inneklima, påkledning og fysisk aktivitet

• Ernæring og kosthold

• Mestring i hverdagen

• Trygderettigheter ved sosionom

• Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund

• Gruppediskusjon

• Spørsmål og oppsummering

Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt.

For mer informasjon ta kontakt med: Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund. Tlf 711 21 590

NAAF Region Midt er til stede på Eksemskolen og informerer om NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer.

Dato 2019: 1. oktober , les mer her.