Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Eksemskoler i Region Midt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt deltar på flere eksemskoler i hele regionen i løpet av året. Eksemskoler arrangeres i Ålesund, Kristiansund, Levanger og Trondheim.

NAAF Region Midt er til stede på eksemskolene og informerer om NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer.

Tema for eksemskolen er:
-Hva er atopisk eksem v/lege
-Eksembehandling v/sykepleier
-Matoverfølsomhet og eksem v/ernæringsfysiolog
-Trygderettigheter v/sosionom
-Inneklima
-Mestring i hverdagen
-Orientering om Norges Astma- og Allergiforbund

Eksemskole arrangeres i Ålesund, Kristiansund, Trondheim
og Levanger og er i regi av helseforetakene.

Ålesund

Det blir arrangert eksemskoler i Ålesund to ganger hvert år.

Arrangør: Barne- og ungdomsavdelinga Ålesund

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, ansatte i barnehage, SFO eller skole. Bare for voksne.

For mer informasjon eller påmelding:
Barne -og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund, tlf. 70 16 75 50 eller i skranken.

Foreldre/ besteforeldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt i løpet av dagen. Andre kursdeltakere må søke om permisjon fra jobb.

2-3 uker før kurset holdes vil det komme en innkallelse i posten. Denne skal det gies tilbakemelding på (antall og hvem som deltar, evt. melde avbud hvis det likevel ikke skulle passe).

Kurset er gratis. Ta med matpakke. 

Les mer om eksemskolen i Ålesund her >>

Dato for kommende eksemskoler i Møre og Romsdal finnes i kalenderen til Helse Møre og Romsdal her >> 

Kristiansund

Arrangør: Kristiansund Sykehus ved barnesengeposten.

Målgruppe: Foreldre til barn med eksem.

Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt.

For mer informasjon eller påmelding: Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund. Tlf 711 21 590

Les mer om eksemskolen i Kristiansund her>>

Dato for kommende eksemskoler i Møre og Romsdal finnes i kalenderen til Helse Møre og Romsdal her >> 

Levanger

Dette er et tilbud til foreldre som har barn med atopisk eksem. Foreldre deltar på undervisning en hel dag og lærer om atopisk eksem og hvordan man behandler dette. Erfaringsutveksling er en viktig del av skoledagen.

For informasjon om neste skoledag kontakt sykepleier Gunn Kregnes Steinstad på telefon 74 09 85 09 eller e-post gunn.steinstad@hnt.no

Trondheim

Arrangør: Hudavdelingen ved St. Olavs hospital i samarbeid med Lærings- og mestringssneteret ved Klinikk for Kliniske servicefunksjoner (KKS).

Målgruppe: Eksemskolen er for foreldre til barn med eksem og/eller matallergi.

Hudavdelingen ved St. Olavs hospital har det faglige ansvaret for eksemskolen, mens Lærings- og mestringssenteret (LMS) tar seg av alt det praktiske.

For å kunne delta på eksemskolen, må deltaker (barnet) henvises til hudavdelingen og eksemskolen av egen lege. Når dette er gjort, blir barnet og foresatte kalt inn til en førstegangs konsultasjon hos hudlege og eksemsykepleier før de får informasjon om eksemskolen. Foresatte får tilsendt et brev i god tid før skoledagen, slik at de som ønsker det kan melde seg på selv. Dette skjer ikke automatisk.Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt.

NAAF Region Midt er til stede med stand hele dagen, og vi bidrar med undervisning og likepersonsarbeid.

For mer informasjon ta kontakt med NAAF Region Midt på telefon 922 87 146 eller e-post gina.strom@naaf.no