Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Selvforsvarskurs

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Sør-Trøndelag storlag inviterer til selvforsvarskurs for ungdom i alderen 12-18 år. Kurset er utsatt på ubestemt tid men blir gjennomført så snart det er mulig i løpet av våren 2022.

Lær deg effektive teknikker som du kan bruke i selvforsvar ved hjelp av kampkunsten KUNG FU fra Asia – se mer på www.trondheimkungfu.com

Selvforfsvarskurset er utsatt på ubestemt tid pga covid-19.
Oppstart så fort det lar seg gjøre i løpet av våren 2022.

Det blir 6 kurskvelder.

Vi stiller med meget erfarne instruktører og et hyggelig treningsmiljø.

NB! På grunn av situasjonen med Covid-19 vil man ha en fast treningspartner, ingen rullering slik man vanligvis har.

Oppmøte hos Trondheim Kung Fu Senter, Prinsens gt 61, 1.etg.
Les aktuelle smittevernregler FØR du kommer på treningen

Her >> finner du smittevernregler for Trondheim Kung Fu Senter, som til enhver tid følger Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Kurset er kun for medlemmer i NAAF og er gratis. Frist for påmelding:
Det er plass til maks 20 deltakere på kurset.

Foreldre har ikke anledning til å være publikum pga Covid-19.

Med forbehold om Covid-19 og evt tiltak i perioden.

Det åpnes for påmelding når ny dato for kurset er satt.