Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Aktiviteter Norges Astma- og Allergiforbund i Nord-Trøndelag Storlag

md Dato publisert: Sist oppdatert:

Støtte til opphold ved Valle Marina

Nord-Trøndelag storlag kan gi støtte til opphold ved Valle Marina for de som har lav inntekt og ellers oppfyller noen kriterier. Aktuelle søkere kan være

1)      Familier med lav inntekt og som har problemer med å dekke egenandelen i forbindelse med behandlingsreiser til Valle Marina. Familier med samlet brutto inntekt rundt kr 369.000 oppfordres til å søke.

2)      Voksne som reiser på egen hånd og bor på Valle Marina. De må ha legeerklæring og dokumentere reise og opphold.

Styret vurderer søknadene skjønnsmessig og støtter inntil 2 opphold per år. Samme person eller familie kan ikke søke oftere enn hvert 3. år. Ordningen styrebehandles med jevne mellomrom.

Søknad med nødvendige vedlegg sendes til regionsekretær Gina Strøm på e-post gina.strom@naaf.no

Les mer om Valle Marina på www.vallemarina.eu

 

Klatredager

Nord-Trøndelag Storlag arrangerer klatredager i Trønderhallen på Røstad i Levanger to ganger i året.

Les mer på www.naaf.no/klatredager_midt

 

Foreldrekvelder

Nord-Trøndelag Storlag arrangerer foreldrekvelder jevnlig. En uhøytidelig sammenkomst der foreldre kan møtes for å utveksle erfaringer, snakke om utfordringer og løsninger. Enkelte kvelder kan det også være et faglig tema der vi har med en foredragsholder som snakker om aktuelle saker.

 

Matkurs

Nord-Trøndelag Storlag arrangerer matkurs med matskolen.
Tema for matkursene er matallergi, intoleranse og matoverfølsomhet. Kursene gir både teoretisk innføring i emnet samt praktisk opplæring på kjøkkenet der deltakerne lager "mat for alle".

Les mer på www.naaf.no/matkurs_midt