Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Kontakt Norges Astma- og Allergiforbund Nord-Trøndelag Storlag

md Dato publisert: Sist oppdatert:

Storlaget driftes av et valgt styre. For kontakt som gjelder storlaget sine aktiviteter kan leder i storlagstyret kontaktes. For generelle henvendelser om Astma- og allergiforbundet, kontakt regionskontoret.

Styret i Norges Astma- og Allergiforbund  Nord-Trøndelag Storlag 2021 - 2022

Leder:
Hilde Myhre
Sundesnesset 11, 7670 Inderøy
Mob: 995 85 198
E-post: hilde.myhre@inderoy.kommune.no

Nestleder:
Eldbjørg Helen Sandberg
Gilstadlia 120, 7608 Levanger
Mob: 996 42 171
E-post: eldbjorg.sandberg@gmail.com

Styremedlem:
Oda Aurora Aune
Blæstervoldvegen 108, 7530 Meråker
Mob: 986 96 254
E-post: oda_aurora_aune@hotmail.com

Vara:
Anneli Brakalsvålet
Mulelia 129, 7609 Levanger
Mob: 908 72 507
E-post: albr@levanger.kommune.no

 

Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu

Regionssekretær: Gina Strøm

Telefon: 92 28 71 46

Epost: gina.strom@naaf.no