Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Årsmøter 2022 Troms og Finnmark

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Her er oversikt og innkalling til årsmøtene til lokal-/storlagene i Troms og Finnmark.

Innkalling til årsmøter i lokallag og storlag i Troms og Finnmark 2022

Norges Astma- og Allergiforbund Tromsø Storlag: 
25.01.2022 KL. 18.00. Møtet blir via Teams. 
Påmelding her innen 17.01. >>

Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Troms Storlag:
09.02.2022 kl. 19.00 på Peppes Pizza, Harstad. Det er også mulig å delta via Teams. Påmelding her innen 01.02. >>

Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Varanger Lokallag:
08.02.2022 kl. 18.00 på Hesseng flerbrukssenter. Det er også mulig å delta via Teams.
Påmelding her innen 01.02. >>

Norges Astma- og Allergiforbund Midt-Finnmark Storlag: 
24.02.2022 kl. 19.00 på kommunehuset i Lakselv, møterom 1. Det er også mulig å delta via Teams. Påmelding her innen 16.02. >>  (NB! ny dato)

Norges Astma- og Allergiforbund Midt-Troms Storlag:
10.02.2022 kl. 18.00  Kommunestyresalen på Moen, det blir også mulig å delta via Teams 
Påmelding her innen 02.02. >>

Norges Astma- og Allergiforbund Alta Storlag: 
22.02. kl. 1800. Møtet blir på NAAF-kontoret i Markveien 14/Teams. Påmelding innen 15.02. her >>

Norges Astma- og Allergiforbund Nord-Troms Storlag:
(ikke årsmøte i 2022)

Det vil være mulig å delta på møtene via Teams. 

Alle personlige medlemmer kalles inn. Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og øvrige organisatoriske rettigheter på årsmøtet.

Saker og eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møtefunksjonærer
3. Årsberetning
4. Revidert årsregnskap
5. Fastsettelse styrehonorar
6. Innkomne forslag
7. Handlingsplan
8. Budsjett
9. Valg

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig for medlemmer 1 uke før møtet. Dokumentene sendes ut på forespørsel. 

Årsmøtet er en fin arena til å møte andre i samme situasjon Her kan medlemmer også komme med forslag til aktiviteter osv. for 2022. Om du ikke har anledning å delta på årsmøte, så meld din interesse på e-post eller telefon, se oversikt her http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/lokalforeninger-i-finnmark-og-troms/. Du kan også kontakte regionskontoret på tlf: 919 16 410 eller epost: region.nord@naaf.no.

Medlemsfordeler  http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/medlemsfordeler/

Aktiviteter og kurs http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/aktiviteter-og-medlemstilbud/

Vedtekter http://www.naaf.no/om-naaf/vedtekter/

Strategi og handlingsplan http://www.naaf.no/om-naaf/strategi--og-handlingsplan/

Alle arrangementer i regi NAAF er røyk- og parfymefrie.