Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Lærings- og mestringskurs

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kjenner du til muligheten å delta på lærings- og mestringskurs?

Lov om spesialisthelsetjenesten slår fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire oppgaver.

Lærings- og mestringskurs er et tilbud til personer med kroniske sykdommer og funksjonshemming samt deres pårørende. De skal lære om sykdommen/ funksjonshemmingen med den målsetning å mestre hverdagen.

Fastlege eller behandlende lege på sykehuset kan skrive henvisning til kurs. Når Lærings- og mestringssenteret mottar henvisningen invitere de deg til kurs.

Pasienter har rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud.