Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Evaluering fiskedøgn 3.-4.8.18

Dato publisert: Sist oppdatert:
Fint om du bruker ti minutter på å svare på evalueringen.

Fiskedøgn i Altaelva

Hvordan svarte døgnet til dine forventinger?
Hva synes du om leiren og maten?
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med døgnet?
Ønsker du å delta dersom dette arrangeres neste år?
Ville du deltatt dersom det var en egenandel?