Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Årsmøter 2022 Nordland

No image

Innkalling til årsmøter storlag i Nordland 2022 

NAAF Bodø og Omegn Storlag
Dato og tidspunkt legges ut om kort tid. Møtet vil være på Teams med mulighet for å møtes fysisk og delta sammen om det er ønske om det.

NAAF Lofoten og Vesterålen Storlag
Dato og tidspunkt legges ut om kort tid. Møtet vil være på Teams med mulighet for å møtes fysisk og delta sammen om det er ønske om det.

NAAF Helgeland Storlag
Dato og tidspunkt legges ut om kort tid. Møtet vil være på Teams med mulighet for å møtes fysisk og delta sammen om det er ønske om det.

 

Alle personlige medlemmer kalles inn. Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og øvrige organisatoriske rettigheter på årsmøtet.  Dagen før møtet sendes det ut info med link til møtet/tlf.nr til de som er påmeldt årsmøtet.

Saker og eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møtefunksjonærer
3. Årsberetning
4. Revidert årsregnskap
5. Fastsettelse styrehonorar
6. Innkomne forslag
7. Handlingsplan
8. Budsjett
9. Valg

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig for medlemmer 1 uke før møtet. Dokumentene sendes ut på forespørsel. 

Årsmøtet er en fin arena til å møte andre i samme situasjon Her kan medlemmer også komme med forslag til aktiviteter osv. for 2021. Om du ikke har anledning å delta på årsmøte, så meld din interesse på e-post eller telefon, se oversikt her 

Vedtekter >>

Strategi og handlingsplan >>

Alle arrangementer i regi NAAF er røyk- og parfymefrie.