Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Informatører og likepersoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

En likeperson er…

  • en som basert på egen erfaring har sagt seg villig til å være en støtte og veileder for andre i samme situasjon
  • en ulønnet hjelper
  • en som er kurset for oppgaven som likeperson
  • en som har taushetsplikt
  • en som vet når det er riktig å henvise deg videre til rette instans dersom han/ hun ikke kan besvare spørsmålene dine
  • en som kan lytte til deg og gi deg råd utfra egne erfaringer

En likeperson er ikke…

  • en profesjonell hjelper og skal ikke erstatte, men supplere det profesjonelle hjelpeapparatet (helsetjenesten, NAV)
  • en som stiller diagnoser

For å komme i kontakt med likeperson eller bli likeperson i Region Norland, kontakt >>