Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Kontakt Region Nordland

Dato publisert: Sist oppdatert:

E-post: region.nordland@naaf.no

Regionsekretær Anne-Kari Isaksen (vikar)
Tlf: 919 16 410 

Kontoret i Bodø er for tiden ubemannet.