Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Kontakt Region Nordland

Dato publisert: Sist oppdatert:

Regionen er midlertidig under administrasjon

Fungerende styre er Forbundsstyret i Norges Astma- og Allergiforbund.

Henvendelser til styret bes rettet til sekretariatet:

naaf@naaf.no
Tlf: 23 35 35 35