Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Lokallag og storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:
Her finner du oversikt over lokal- og storlagene i Nordland.

Norges Astma- og Allergiforbund Bodø og omegn Storlag
Leder: Maiken Gjelseth Mortensen
bodoaaf@hotmail.com

Norges Astma- og Allergiforbund Vest-Lofoten lokallag
For tiden uten styre.
Kontakt region.nordland@naaf.no
eller NAAF Sentralt på tlf. 23 35 35 35/ epost naaf@naaf.no

Norges Astma- og Allergiforbund Helgeland Sør Storlag
For tiden uten styre.
Kontakt region.nordland@naaf.no 
eller NAAF Sentralt på tlf. 23 35 35 35/ epost naaf@naaf.no

Ønsker du å være frivillig eller tillitsvalgt?
Les mer om styreverv  >>

Her finner du informasjon om å være frivillig i NAAF >>