Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Allergivennlig jul for alle!

Lokallag og storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:

Regionen har i dag 3 store lokalforeninger i Salten, Lofoten og på Helgeland. For spørsmål kan man enten ringe lederne eller ta kontakt med regionssekretæren på telefon eller epost.

Norges Astma- og Allergiforbund Bodø og omegn Storlag

Leder: Laura Hammar

bodoaaf@hotmail.com

Norges Astma- og Allergiforbund Helgeland Sør Storlag

Kontakt regionssekretær Anna Cecilie Jentoft, Tlf: 955 52 690

anna.cecilie.jentoft@naaf.no

Norges Astma- og Allergiforbund Vest-Lofoten lokallag

Kontakt regionssekretær Anna Cecilie Jentoft, Tlf. 955 52 690

anna.cecilie.jentoft@naaf.no