Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Ønsker du å være med å gjøre din kommune i Helgeland Storlag friskere?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Har du lyst å være med å dannet et styre i Norges Astma- og Allergiforbund Helgeland Storlag? Det er også behov for flere frivillige, likepersoner og brukerrepresentanter.

De som ønsker å stille til valg i styret eller ønsker å være frivillig, likeperson eller brukerrepresentant vil få tilbud om opplæring.  

Et styre består minimum av leder, nestleder, et styremedlem og en vara. Storlagsstyret har ansvaret for storlagets arbeid. Styret er lagets øverste organ mellom årsmøtene og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av laget. Ansatt i NAAF kan være kasserer og føre regnskapet.  Her kan du lese mer: om styret >>,  om strategi og handlingsplan >> , vedtekter >>.


Storlaget omfatter kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna,  Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Meløy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad

Eksempler på aktiviteter for storlag i NAAF:
• Delta i landsomfattende aksjoner som aksjonsuka (tema de siste årene har vært pollenallergi)   og parfymefri uke
• Lokale aktiviteter for medlemmene, bl.a. møteplasser, trimgrupper, turer og fagseminarer

Hva som blir gjennomført i storlaget bestemmes av styret og årsmøtet. 

Ønsker du å være med i styret, frivillig, likeperson eller brukerrepresentant for NAAF, kontakt oss for mer informasjon:
Regionsekretær Anne-Kari Isaksen, e-post:  anne.kari.isaksen@naaf.no, tlf: 91916410.