Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Ønsker du å være med å gjøre din kommune i Lofoten og Vesterålen Storlag friskere?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Har du lyst å være med å dannet et styre i Norges Astma- og Allergiforbund Lofoten og Vesterålen Storlag? Det er også behov for flere frivillige, likepersoner og brukerrepresentanter.

De som ønsker å stille til valg i styret eller ønsker å være frivillig vil få tilbud om opplæring. 

Et styre består minimum av leder, nestleder, et styremedlem og en vara. Storlagsstyret har ansvaret for storlagets arbeid. Styret er lagets øverste organ mellom årsmøtene og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av laget. Ansatt i NAAF kan være kasserer og føre regnskapet.  Her kan du lese mer: om styret >>,  om strategi og handlingsplan >> , vedtekter >>.

Storlaget jobber for kommunene Andøy, Bø, Evenes, Flakstad, Hadsel, Hamarøy, Lødingen, Moskenes, Narvik, Sortland, Sørfold, Vestvågøy, Vågan, Øksnes.

Eksempler på aktiviteter for storlag i NAAF:
• Delta i landsomfattende aksjoner som aksjonsuka (tema de siste årene har vært pollenallergi)   og parfymefri uke
• Lokale aktiviteter for medlemmene, bl.a. møteplasser, trimgrupper, turer og fagseminarer
Hva som blir gjennomført i storlaget bestemmes av styret og årsmøtet. 

Om noen ønsker å være med i styret, frivillig for NAAF eller mer informasjon, kontakt regionsekretær Anne-Kari Isaksen, e-post:  anne.kari.isaksen@naaf.no, tlf: 91916410.