Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Regionsstyret

Dato publisert: Sist oppdatert:

Styret i Region Nordland 

Regionen er midlertidig under administrasjon

Fungerende styre er Forbundsstyret i Norges Astma- og Allergiforbund.

Henvendelser til styret bes rettet til sekretariatet:

naaf@naaf.no
Tlf: 23 35 35 35