Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Årsmøter 2021

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Lillehammer og omegn lokallag:

Mandag 15 februar 2021, klokken 19.00

På Teams/telefon

For medlemmer i Lillehammer og Gudbrandsdal.

 

Vest Oppland lokallag:

Tirsdag 16 februar 2021,  klokken 18.00

På Teams/telefon

For medlemmer i Gjøvikregionen, Hadeland og Valdres.

 

Grunnet Covid 19 holdes årsmøte i år digitalt, via Teams. Her kan du logge deg inn med PC, nettbrett eller telefon. Har du ikke tilgang på Teams kan du også delta via telefonmøte.

 

Ved deltagelse på Teams får du tilsendt en lenke som du skal bruke ved innlogging. Ved deltagelse på telefonmøte får du et telefonnummer du skal ringe for å koble deg inn i møte. Er du ikke kjent med Teams får du i forkant av årsmøte opplæring i bruken av Teams. Opplæring avtales med regionsekretær. 

 

Påmelding til regionskontoret:

Epost: region.oppland@naaf.no

Telefon 958 45143

Frist 11 februar 2021.

 

Medlemmer som har betalt kontingent og fylt 15 år har stemmerett og øvrige organisatoriske rettigheter på årsmøte.

 

Årsmøte vedtar dagsorden og behandler:

a) Årsberetning  

b) Revidert årsregnskap

d) Fastsette styrehonorar for året før

d) Behandle innkomne forslag, skal være styret i hende 2 uker før årsmøte

e) Handlingsplan  

f) Budsjett

g) Valg 

                                                                                                            

 

 

Bli med på årsmøte du også, det er der viktige avgjørelser tas!