Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Årsmøter 2019

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Vest Oppland lokallag: Mandag 11 februar 2019

klokken 18.00 på Bjørnen, Gamleveien 4, 2879 Odnes.

(For medlemmer i Gjøvikregionen, Hadeland og Valdres.)

 

Lillehammer og omegn lokallag: Onsdag 13 februar 2019

klokken 19.00 på Stasjonskafeen, Jernbanetorget 2-4, 2609 Lillehammer

(For medlemmer i Lillehammer og Gudbrandsdal.) 

 

I henhold til NAAFs vedtekter skal årsmøtet vedta dagsorden og behandle:

a) årsberetning

b) revidert årsregnskap

c) innkomne forslag, som må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet

d) handlingsplan

e) budsjett

f) valg av:

1) leder

2) nestleder

3) kasserer

4) øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

5) revisor

6) delegater til regionens årsmøte

7) valgkomité

 

 

Bli med på årsmøte du også, det er der viktige avgjørelser tas!