Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Leve Granheim.

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Granheim Lungesykehus må forbli i Follebu!

På sin turne i Hedmark og Oppland ville den nye Fylkesmann i Innlandet se på det som var bra i kommunene. Dette ble vi inspirert av og inviterte til et møte med omvisning på Granheim Lungesykehus. Her er det mye som er bra! Fylkesmannsembete stilte med Direktør Eli Blakstad som har ansvar for flere fagområder, blant annet helse. Hun har selvfølgelig ikke mulighet til å legge seg opp i prosessens som foregår i Sykehus Innlandet. Allikevel takket hun ja da hun ønsket å se hvilke tilbud som gis på Granheim og bli bedre kjent med oss i NAAF, hvem vi er og hva vi gjør.

Vi i Norges Astma og Allergiforbund er sterkt imot en eventuell flytting til Lillehammer Sykehus. Vi er bekymret for den nedskalering av tilbudet som allerede er gjort.  I Follebu finnes alle elementer en lungerehabilitering skal inneholde. Rett utfor døra er det gode muligheter for ute trening i et flatt terreng, både for korte og litt lengere turer. Gymsal og oppvarmet svømmebasseng benyttes til innendørs trening. Parfymefritt miljø er en selvfølge. Et team med dyktige ansatte som brenner for at lungesyke skal få best mulig behandling. Hva blir igjen av dette hvis man legger avdelingen til en sykehuspost på Lillehammer?

Med til møte var representanter fra brukerrådet på Granheim og Ordføreren i Gausdal. Norsk Sarkoidose forening skulle ha vært til stede men ble forhindret. Direktør for habilitering og rehabilitering Astrid Millum i Sykehuset Innlandet og en del av staben på Granheim tok imot oss. Vi fikk en grundig gjennomgang av et unikt tilbud. Regionsleder Karl Erik Bevolden fortalte om hjelpen han fikk på Granheim. Den hjelpen ga han 25 år ekstra i yrkeslivet uten den hjelpen ville alternativet vært uføretrygd.

Bjørg Haave, som selv har vært pasient på Granheim, hadde samlet seg foran inngangen med flere likesinnede for å markere sitt syn på saken. En appell fra Bjørg ble lest opp da hun sjøl ikke har pust nok. Tidligere Overlege Tore Røldølen (nå pensjonist) argumenterte fra sitt faglige ståsted hvorfor Granheim må forbli i Follebu. Gjennomgangstonen fra brukerne er at de gruer seg til framtida og ser ikke for seg hvordan de skal takle hverdagen hvis hjelpen fra Granheim uteblir.

I sin appell sa Bjørg «Det er ingen skam å snu». Det støtter vi fult ut, ytterligere nedskalering av tilbudet må ikke skje!

No image