Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Høringsuttalese: Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Dato publisert: Sist oppdatert:

Sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet skal endres, høringsuttalelser er hentet inn.

Vårt høringssvar baserer seg på hensyn som er særlig viktig for personer med astma, allergi, kols, eksem og andre overfølsomhetssykdommer.

I forslaget fra Sykehuset Innlandet ligger det et ønske om og flytte divisjon habilitering og rehabilitering ved Granheim Lungesykehus til  storsykehuset.

Vi mener at det unike tilbudet som gis på Granheim Lungesykehus videreføres best, nettopp i Follebu.  Les vårt høringsvar her: http://www.sykehuset-innlandet.no/aktuelt/hoeringer/utviklingsplan---delplaner/Documents/Gruppe%2004%20Brukerorganisasjoner/HU_DP_BO_NAAF,%20Region%20Oppland%20Astma%20Allergi%20Granheim.pdf