Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Informatører og likepersoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ønsker du en likeperson og snakke med?

Ta kontakt med regionssekretær som henviser deg til rett likeperson. 

E-post: region.oppland@naaf.no eller på telefon 958 45143