Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Region Oslo og Akershus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Oslo og Akershus jobber for å bedre levevilkårene for alle med astma, allergi, eksem, kols og overfølsomhetssykdommer i Oslo og Akershus. Regionen har 4 storlag i Oslo og Akershus.

Visste du at vi er på Facebook? Klikk deg inn og følg oss for siste nytt: www.facebook.com/naafosloakershus

Regionen og storlagene gir tilbud til medlemmer og andre interesserte som f.eks kurs og andre aktiviteter i Oslo og Akershus. Alle aktiviteter er åpne for alle medlemmene i regionen.

Regionen jobber med å gi informasjon om NAAFs diagnosegrupper  i ulike sammenhenger - og jobber interessepolitisk i begge fylker.

Ta gjerne kontakt med regionssekretæren, eller kontakt en av våre likepersoner for en samtale.

 

Emilie, vår nye regionsekretær!

For å styrke regionens utadrettede arbeid, har vi nå ansatt Emilie Næss Lunde som regionsekretær. Emilie er sykepleier og vil jobbe med å sette NAAFs agenda og mål på dagsorden. Hun vil blant annet jobbe ut mot skoler, barnehager og helsepersonell, samt å bidra inn i NAAFs arbeid i forbindelse med Oslo som ny miljøhovedstad. Har du innspill til Emilie kan du gjerne sende e-post til  region.osloogakershus@naaf.no