Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Region Oslo og Akershus

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Oslo og Akershus jobber for å bedre levevilkårene for alle med astma, allergi, eksem, kols og overfølsomhetssykdommer i Oslo og Akershus. Regionen har to lokalforeninger i Oslo og fire storlag i Akershus.

Visste du at vi er på Facebook? Klikk deg inn og følg oss for siste nytt: www.facebook.com/naafosloakershus

Regionen og lokalforeningene gir tilbud til medlemmer og andre interesserte som f.eks kurs og andre aktiviteter i Oslo og Akershus. Alle aktiviteter i lokalforeninger / storlag og i regionen er åpne for alle medlemmene i regionen.

Regionen jobber med å gi informasjon om NAAFs diagnosegrupper  i ulike sammenhenger - og jobber interessepolitisk i begge fylker.

Ta kontakt med regionssekretæren ved behov for informatør på skolen, i barnehagen og på arbeidsplassen, eller kontakt en av våre likemenn for en samtale.

Vi trenger deg - vil du være med?