Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Luftagentene

Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftagentene - kampen for et godt inneklima i klasserommet!

Luftagentene er en kampanje i regi av Norges Astma- og Allergiforbund og har som målsetning å øke kunnskapen om inneklima i læringsmiljø. Prosjektet er tilrettelagt for 5.-7.trinn og er finansiert av Bufdir. Deltagelsen er gratis for 100 skoleklasser i Norge og lanseres i september 2017.

Prosjektet skal oppleves som en førstehjelp der klassen selv, ved hjelp av egne midler og tiltak, kan bedre eget inneklima til et akseptabelt nivå. Deltagerklassene monterer en luftmåler i klasserommet som sender resultater på CO2, luftfuktighet og temperatur til luftagent.no

Konseptet i prosjektet bygger på elevdeltagelse der klassen måler, forsker og gjennomfører oppgaver knyttet til inneklima og læreplanen. Oppgavene er basert på enkle tiltak som gir økt kunnskap om inneklima som elever og lærere kan ta med seg videre.

Les mer om Luftagentene og hvordan ditt barns klasse kan delta på https://www.naaf.no/aktuelt2/luftagentene/