Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Årsmøter 2021

Dato publisert: Sist oppdatert:
Årsmøter vil i år bli arrangert på Teams. Ta kontakt med regionssekretær eller storlagsleder dersom du har spørsmål!

Øvre Romerike: 15. februar kl 18

Groruddalen: 22. februar kl 18

Oslo, Bærum og Asker: 22. februar kl 17-19

Nedre Romerike og Follo: 23. februar kl 19