Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Oppsummering fra seminar om matallergi, januar 2018

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Onsdag 17. januar arrangerte Norges Astma- og Allergiforbund, region Oslo og Akershus, et seminar for helsesøstre om matallergi og overfølsomhet. Her kan du les mer om seminaret og ser opptak av foredragene.

Allergiske sykdommer har vist en bekymringsfull økning de siste ti årene. Økningen i immunologiske ikke-smittsomme sykdommer synes å være prisen vi må betale for å leve i et behagelig urbant miljø. 

Fra å stille spørsmålstegn ved hvor grensene går for å kutte ut matvarer, til å snakke om forebygging, utredning og tilrettelegging for barn med matallergi ga dyktige foredragsholdere helsesøstre fra hele landet en god innføring i problematikken.

Hvorfor er NAAFs arbeid viktig? 

Guro Waage, ernæringsrådgiver ved NAAF, åpnet seminaret med å fortelle om de utfordringene forbundet står ovenfor i dag. Den såkalte allergiepidemien blomstrer i hele verden, og spesielt i den vestlige verden. Ca 1,5 million mennesker lever med astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner i Norge, ca 1 million av oss har pollenallergi. Ca 20 % av barna har eller har hatt astma i skolealder, og hele 5-8 % av barn har matallergi.

Guro gir en innføring i hvordan NAAF jobber for å bremse denne økningen, samt at de som allerede har utviklet sykdom skal kunne leve best mulig med den. 

Advarer mot å kutte ut store matvaregrupper fra kosten uten grunn 

Ernæringsbiolog Lise von Krogh ga en innføring i forskjellen på matallergi og intoleranser. Hun advarte også mot å kutte ut store matvaregrupper som melk og fisk uten at det foreligger en grundig medisinsk utredning, og gir en god forklaring på hvorfor. Lise stiller også spørsmålstegn ved hva som er naturlig og hva som egentlig er sunt? Samtidig gir hun en god innføring hva man skal være oppmerksom på hvis man må utelate matvarer fra kosten. 

Vil bremse økningen av allergiske sykdommer 

Karin L. Carlsen er overlege og forskningsleder ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Karin er involvert i flere studier som leter etter faktorer som kan forebygge allergiske sykdommer, og er sentral i den store PreventaDALL-studien. Karin viser til flere faktorer som kan være medvirkende til den allergiepidemien vi dag står ovenfor, og forklarer at blant annet mangel på biologisk mangfold hinderer immunsystemet å utvikle en normal toleranse. Vi må forebygge! Så langt er det mye som tyder på at tidlig introduksjon av et bredt utvalg matvarer i barnets første leveår kan bidra til å utvikle toleranse, blant flere andre ting. 

Karins foredrag kan dessverre ikke publiseres, da hun presenterte en del teorier og funn fra studier som enda ikke er offentliggjort. Vi vil komme tilbake med informasjon på dette området, så fort resultatene er klare. 

En god utredning er avgjørende for barna 

Vibeke Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo Unversitetssykehus ga et innblikk i hvordan barn blir utredet for matvareallergi. Gjennom presentasjon av flere case viste hun hvor viktig det er å vurdere sykehistorie og kliniske symptomer i relasjon til blodprøvene som blir tatt. En blodprøve alene er aldri nok til å sette en diagnose. Oppfølging og veiledning av allergiske barn er viktig for å sikre god vekst, fysisk og mental utvikling. 

Tryggere hverdag i skoler og barnehager 

Anna Bistrup, sykepleier og helsefaglig rådgiver i NAAF, presenterte rådene for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager. 

Hovedregelen er at det ikke lenger skal være et generelt forbud mot nøtter, men at skolehelsetjenesten og fastleger bør sørge for grundig og relevant opplæring av ansatte, for å forebygge allergiske reaksjoner. Ansatte bør også vite hvordan de skal handle hvis en alvorlig, allergisk reaksjon oppstår. Spesielle tiltak forutsetter dokumentasjon og grundig overveielse, og det skal foreligge en legeerklæring fra spesialist. Det er viktig med god dialog mellom barn, foresatte og skolehelsetjenesten rundt dette. Alle barn skal føle seg trygge og godt i varetatt. Målet er at barnet skal mestre sin allergi. 

Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager finner du her>>

 

Tilbakemeldinger fra deltakende helsesøstre tyder på at seminaret var særdeles «matnyttig» der mange fikk konkrete råd de kunne ta med videre til sin arbeidshverdag. 

Et slikt faglig møtepunkt er også viktig for NAAFs rolle som rådgiver overfor publikum.  Det gir trygghet å vite at de rådene som blir gitt er oppdaterte og godt faglig forankret.