Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Se opptak av seminaret nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Torsdag 7. juni 2018 arrangerte Norges Astma- og Allergiforbund, region Oslo og Akershus, et seminar for ansatte ved barnehager, om matoverfølsomhet og de nye nasjonale retningslinjene for mat og måltider i skolen. Her kan du se opptak av seminaret.

Norge er i verdenstoppen i forekomst av allergi og overfølsomhet, og tallene øker stadig. Allergi kan være svært alvorlig og må tas på alvor. Forebygging av reaksjoner, tilrettelegging i barnehagen og ikke minst behandling av alvorlige reaksjoner er derfor sentrale prinsipper på dette området.

Ansatte i barnehager sitter på et stort ansvar, nemlig å ivareta barns helse og sikkerhet mens barna er i barnehagen. Gjennom seminaret ble det gitt en gjennomgang av de nye retningslinjen for mat og måltider i barnehagen, hva matoverfølsomhet er og hvordan det bør håndteres, samt praktiske tips og råd til hvordan retningslinjene kan gjennomføres i praksis. Det ble også gitt en introduksjon til hvordan man skal handle hvis en alvorlig, allergisk reaksjon først oppstår. Du kan se opptak av seminaret nedenfor.

Advarer mot å kutte ut store matvaregrupper fra kosten uten grunn 

Ernæringsbiolog Lise von Krogh ga en innføring i forskjellen på matallergi og intoleranser. Hun advarte også mot å kutte ut store matvaregrupper som melk og fisk uten at det foreligger en grundig medisinsk utredning, og gir en god forklaring på hvorfor. Lise gir også en god innføring hva man skal være oppmerksom på hvis man må utelate matvarer fra kosten. 

 

Tryggere hverdag i skoler og barnehager 

Anna Bistrup, sykepleier og helsefaglig rådgiver i NAAF, presenterte rådene for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager. 

Hovedregelen er at det ikke skal være et generelt forbud mot nøtter, men at barnehagen i samråd med foreldre, skolehelsetjenesten/helsesøster eller fastleger bør iverksette nødvendige tiltak basert på barnets behov, samt sørge for grundig og relevant opplæring av ansatte, for å forebygge allergiske reaksjoner. Ansatte bør også vite hvordan de skal handle hvis en alvorlig, allergisk reaksjon oppstår. Spesielle tiltak forutsetter dokumentasjon og grundig overveielse, og det skal foreligge en legeerklæring fra spesialist. Det er viktig med god dialog mellom barn, foresatte og skolehelsetjenesten rundt dette. Alle barn skal føle seg trygge og godt i varetatt. Målet er at barnet skal mestre sin allergi. 

 

Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager finner du her>>

Ny nasjonal retningslinje for mat og måltider i barnehagen 

Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver avdeling barne- og ungdomshelse ved Helsedirektoratet presenterte de nye nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen. Matoverfølsomhet har fått stor plass i de nye retningslinjene og det er ikke uten grunn. 

 

Ønsker du mer informasjon om temaene som er diskutert over, kan du ta kotakt med vår rådgivningstjenset>>