Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kontakt Region Oslo og Akerhus

Dato publisert: Sist oppdatert:

Regionsekretær:

Aase Sætrang
Tlf: 23 32 69 96
E-post:  aase@naaf.no

Regionsekretær:

Emilie Næss Lunde

Tlf: 48 00 14 96
E-post: emilie@naaf.no

Helsefaglig rådgiver, mat og ernæring
Guro Waage (i permisjon)

Katharina Myhre Lund 

Tlf: 23 35 35 35

E-post: katharina.myhre.lund@naaf.no

Leder:
Anne Ombye
Tlf: 95 73 11 83
E-post: anne.ombye(at)getmail.no

Følg oss gjerne på Facebook for invitasjoner og lokal informasjon!