Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Legater

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Oslo fylkeslags legat

NAAF Oslo fylkeslags legats formål er å gi økonomisk støtte til astma-, allergi- og eksemlidende i Oslo.

Søkere må være medlem av en av storlagene i Oslo, (Oslo, Bærum og Asker Storlag eller Groruddalen Storlag) tilsluttet Region Oslo og Akershus i Norges Astma- og Allergiforbund.

Foruten medlemmet, kan nære pårørende til medlem søke midler på vegne av medlemmet. Pårørende må i denne sammenheng også være medlem av en av storlagene i Oslo, NAAF Region Oslo og Akershus.

Det gis videre bidrag til forskning, institusjoner, informasjon, kurs og spesielle tiltak innen våre sykdomsgrupper.

Søknadsfristen er 1. juni hvert år

Søknadsskjema kan fås her, eller tilsendt pr post ved henvendelse til regionskontoret. (region.osloogakershus(a)naaf.no eller tlf: 23 32 69 96)

NAAF Oslo fylkeslags legat består av: Elida og Emil Frellumstads fond, Erling og Ellen Floers fond, Einar Lorange Stovreims fond og Gunvor Aronsens fond.

Paulsens legat
(Ingeborg Paulsen, født Rønne, og rådmann Halvor Paulsens legat)

Formål: Å yte støtte til økonomisk vanskelig stilte astmalidende i Oslo til hjelp under sykdom og rekonvalens eller til annen hjelp i forbindelse med sykdommen.

Betingelser for å søke: Søkere må ha bodd i Oslo de tre siste årene og være registrert i Oslo folkeregister. 

Kemnerkontoret i Oslo styrer legatet. NAAF Region Oslo og Akershus har en representant i styret. Søknadsskjemaet legges ut på Oslo kommunes nettsider i oktober. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/legater/legat-for-astmalidende/ Søknadene sendes kemnerkontoret/Oslo kommune på deres søknadsskjema.