Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Informatører og likepersoner

Dato publisert: Sist oppdatert:
En likeperson er en person som selv eller i egen familie har astma, allergi, eksem eller overfølsomhetssykdom, og som av den grunn har skaffet seg god kunnskap og har erfaring om emnet.

En likeperson har gjennomgått utdanning og er godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.