Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Kontakt likepersoner i Oslo og Akershus

Dato publisert: Sist oppdatert:
Definisjon av likemannsarbeid: ”Ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituatsjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være ei hjelp, støtte eller veiledning partene imellom” B. C. Rappana Olsen

Våre likepersoner: 

Anne Ombye (Oslo): Allergi, astma, eksem.

anne.ombye@getmail.no, tlf: 95 73 11 83

Veslemøy Ruud (Oslo): Astma, allergi, eksem, rettigheter, barn og unge. veru_13@hotmail.com, tlf: 92 82 18 33 

Solveig Pleym Øien (Øvre Romerike): Astma, matallergi

sooeie@online.no, tlf: 41 69 14 90

May Klingenberg Limbodal (Øvre Romerike): Astma, trening

may-kli@hotmail.com, tlf: 40 23 29 05

Hege Sydnes (Nedre Romerike): Astma, allergi

hege.sydnes@gmail.com, tlf: 98 64 03 77

Roar Stensson (Groruddalen): Astma, allergi

roar@stensson.no, tlf: 48 50 20 53

Hanne Sofie Bonnevie Hamre (Oslo): Astma, ungdom

hannefi1@msn.com, tlf: 90 10 79 76

Hedvig Laberg (Groruddalen): Allergi

hedvik44@hotmail.com, tlf: 91 12 62 62

Anita Vikestad (Groruddalen): Astma, allergi

sven_erik.vikestad@getmail.co, tlf: 46 92 32 75

Sven Erik Vikestad (Groruddalen): Kols

sven_erik.vikestad@getmail.no, tlf: 95 75 76 31

Magnhild Oppegård (Groruddalen): Astma, allergi

magnhild.oppegard@gmail.com, tlf: 92 83 47 77

Trond Paulsen (groruddalen): Matallergi

trond.paulsen@gaaf.no, tlf: 90 84 02 40

Silje Ones (Oslo): Astma, allergi, eksem

siljeones@gmail.com, tlf: 92 61 43 26

Hege Elisabeth Aulibråten (Øvre Romerike): pollenallergi, laktoseintoleranse

hegeka11@online.no, tlf: 91 66 56 43

 

 

Illustratør: Liv Østerberg