Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Regionsstyret

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kontaktinformasjon til styret i regionen:
Regionleder Anne Ombye, anne.ombye@getmail.no, 95 73 11 83
Nestleder Silje Ones, siljeones@gmail.com
Styremedlem Trond Paulsen, trond.paulsen@gaaf.no
Styremedlem Solveig Pleym Øien, sooeie@online.no
Styremedlem Hege Sydnes, hege.sydnes@gmail.com
Styremedlem Hilde Sofie Hamre
Varamedlem Veslemøy Ruud
Varamedlem Hanne Sofie Bonnevie Hamre