Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Astmaskole 25. april 2022 for foreldre og omsorgspersoner, ved sykehuset i Tønsberg

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmaskole mandag 25. april 2022 8.30 - 15.00 på LMS ved Tønsberg sykehus for foreldre og omsorgspersoner til barn med astma.

Kursdato: Mandag 25. april 2022

Klokkeslett: kl. 08.30 – 15.00
Sted: Habiliteringssenteret, Solvang, Bygg A,    
          Welhavens vei 14-16, Tønsberg (ikke på selve sykehuset)

Smittevernhensyn, anbefalt av Folkehelseinstituttet:

  • Ingen deltar på kurset om de er i karantene etter koronasykdom
  • Ingen deltar på kurset om de har vært på utenlandsreiser de siste 10 dagene
  • Alle deltagere gjennomfører hånddesinfeksjon inn og ut av kursrom
  • Bord og stoler er plassert for å ivareta avstand
  • Kursleder informerer om smittevernhensyn ved kursstart

FOR PÅMELDING OG INFORMASON KONTAKT:
Sykehuset i Vestfold, Lærings- og mestringssenteret Tlf: 33 30 82 31                  

  • Kurset er gratis. Påmeldingsfrist: Tirsdag 19. april 2022
  • Er du i lønnet arbeid, søk permisjon med lønn.  Arbeidsgiver får refusjon i etterkant gjennom opplæringspenger fra NAV.
  • For mer detaljert informasjon, se brosjyre eller www.siv.no, gå til pasient, og Lærings- og mestringssenteret.

VELKOMMEN PÅ KURS