Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Digitale mestringskurs 2021

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Østafjells arrangerer hvert år to Mestringskurshelger for våre medlemmer og andre interesserte. På grunn av den pågående koronapandemien har vi måttet avlyse alle fysiske møter, men har laget en digital pakke med noen av de foredragene som skulle vært.

Mestringskursene holdes vanligvis over en helg med mål om å gi personer med astma, allergi, eksem og kols relevant inforamsjon og muligheten til å møte andre i samme situasjon. På grunn av situajonen har dette ikke vært mulig å gjennomføre. Vi har isteden fått laget filmer om de temaene vi skulle hatt på Mestringskursene i samarbeid med elevbedriften «FarveFilm UB», ved Hjalmar Johansen VGS i Skien og firmaet «Mann av Huse». Dette gjør at mange flere får tilgang til de flotte foredragene. Dersom du er interessert i å delta på Mestringskurs ved en senere anledning, ta kontakt med region.ostafjells@naaf.no

Vinteren 2021 presenterer vi følgende filmer.

MATALLERGI
Ved matallergi vil kroppens immunforsvar aktiveres mot proteinene fra maten. De oppleves som «farlige» inntrengere. Reaksjonene kommer vanligvis raskt etter matinntaket, og kan i noen tilfeller være alvorlige.
Ved matoverfølsomhet er ikke immunsystemet involvert, men symptomene kan ligne allergireaksjoner.

Vi har fått Ernæringsrådgiver og mamma til to barn med matallergi, Cathrine Bogen Heitmann, til å informere om hvordan det er å ha barn med matallergi. Hun gir dessuten mange gode råd underveis i filmen.

 

INNEKLIMA

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Vi har laget en film med Fagsjef Inneklima i NAAF, Kai Gustavsen som gjennom samtaler med tidligere overlege i arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke tar opp flere viktige temaer om inneklima i nye og eldre boliger. 

Vi har også delt filmen opp i 5 mindre deler med hvert sitt tema. Disse filmene er på
ca.5 minutter. Da kan man lettere gå inn og velge det temaet som er aktuelt.

1. Termisk miljø: Lufttemperaturen i rommet, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk, påkledning og aktivitetsnivå.


2. Atmosfærisk miljø: Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd, stekos, lukt fra matlaging, kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim, samt rester av dødt stoff som hudavfall, flass og middrester (bl.a husstøvmidd).


3. Aktinisk miljø: Naturlig lys/elektrisk belysning, lysstyrke, blending, reflekser, radongass fra grunnen, elektriske og magnetiske felt.

 4. Akustisk miljø: Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.


5. Mekanisk miljø: Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning, påvirkning fra de fysiske omgivelser, ergonomi og sittestillinger.

 

TRYLLESHOW

Norges Astma - og Allergiforbund inviterte til Familieshow med Erik Mogeno, onsdag 27. januar. Erik Mogeno leverer et familieshow som passer for hele familien. Her får dere oppleve en fin miks av buktaling, trylling, og masse humor. Kanskje kjenner du deg igjen i noen av temaene han belyser? Erik legger alltid opp showene slik at det også skal være gøy for foreldrene.

Her kan du se showet:

 

 

Dette prosjektet er støttet med midler fra Stiftelsen Dam.