Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Informatører og likepersoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ta kontakt med likepersoner i ditt lokalområde. De vil hjelpe deg med dine spørsmål om astma, allergi, eksem, matvareallergi, kols med mer for voksne og barn. De kjenner enten til utfordringene ved sykdommene selv, eller er foreldre til barn som er syke.

Likepersoner:

Vestfold:

Nordre Vestfold lokallag:

Anita Kolseth Olsen, Svelvik
Tlf. 99 04 38 32
Barn med astma/ allergi

Wenche Thode
Tlf. 93 29 00 20
Astma og allergi

Tønsberg og omegn lokallag:

Noomi Kvifte
Tlf. 33 32 50 59
Barn og voksne med allergi, astma, eksem. Matallergier

Anne Berit Halvorsen
Tlf. 48 02 66 51
Astma

Grete Høifødt
Tlf. 920 93 322


Sandefjord:

Eldbjørg Steensma
Tlf. 33 47 29 29
Voksne med astma og kols

Tove Ingrid Tveitan
Tlf. 92 08 02 33
Inneklima i skoler

Informatører i Vestfold

Britt Wennerød
Tlf. 454 12  152

Anita Kolseth Olsen
Tf. 99 04 38 32

Telemark, likeperson   

Ingrid Reinholt
Tlf. 992 51 850
Astma (eksem og allergi)

Charlotte Hack-Godtfredsen
Tlf. 977 68 812.
Matallergi, eksem, allergi

Buskerud i Viken:

Drammen og omegn lokallag:

Helge A. Andersen 
Tlf. 951 04 532 
Kols og trening

Jan Lykke Madsen
Tlf. 915 97 832
Parfyme- og duftoverfølsomhet

Ringerike og Jevnaker lokallag:

Lars Velsand
Tlf. 907 98 999
Astma hos voksne

Wenche Endrerud
Tlf. 41 64 76 99

Bodil Linderud
Tlf. 45 23 00 14
Astma

Inger Wiig Pedersen
Tlf. 91 85 19 13

Liv Gerd Torp
41 66 10 23

Hallingdal lokallag:

Bente Hovdegard
Tlf. 93 00 66 66
Astma

Anne Kari Eriksen
Tlf. 982 86 108 send SMS for å avtalt samtaletid
Tema: Bronkiektasier