Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Lokallag i Buskerud i Viken fylke

Dato publisert: Sist oppdatert:

Her finner du NAAFs lokallag i Buskerud.

NAAF Drammen og omegn lokallag

Besøksadresse:
Øvre Eikervei 14.
3048 Drammen

Postadresse:
Postboks 4019
3005 Drammen
epost: naaf.drammen@gmail.com

Leder:
Kjell O. Halvorsen
Tlf. 92255928
e-post:  khalv2@online.no

naaf.drammen@gmail.com    

Les mer om NAAF Drammen og omegn lokallag og aktiviteter >> 

NAAF Hallingdal lokallag

Leder:
Per Halvar Lien
Golbergremmen3
3550 Gol
per@ehi.no
Tlf. 90963677

Les mer om NAAF Hallingdal  >> 

NAAF Ringerike og Jevnaker lokallag

Leder:
Lars Velsand
3520 Jevnaker
Tlf:90512606                                                                                                                   e-post: lhvelsand@gmail.com

Les mer om NAAF Ringerike og Jevnaker lokallag>>