Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Telemark storlag

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund Telemark Storlag

Leder:
Charlotte Hack-Godtfredsen
Gautesvei 15
3731 Skien
Tlf: 977 68 812
e-post: charlotte@hack-godtfredsen.no

Nestleder: 
Sigve Tengs
Nystrandvegen 138
3944 Porsgrunn
Tlf. 926 22 470
E-post: sigve.tengs@gmail.com

Kasserer/Sekretær:
Emmy Hartveit
Futehagen 13E
3738 Skien
Tlf: 980 77 198
e-post: em-har@online.no

Styremedlem:

Anette Marthinsen
Nensetveien 29
3736 Skien
Tlf. 402 20 165
e-post: anette.marthinsen@hotmail.com


Elin Beate Odland
Liljevegen 14
3929 Porsgrunn
Tlf. 414 94 308
E-post elinbodland@yahoo.no

Vara:
Silje Tengs                          Vara storlaget, Nestleder i NAAFU sentralt
Nystrandvegen 138
3944 Porsgrunn
Tlf. 477 10 518
E-post: siljetengs@hotmail.com