Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Region Østfold

No image
NAAF Region Østfold
Dato publisert: Sist oppdatert:

Bli med og støtt vårt arbeid for å bedre livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi og overfølsomhetssykdommer.

NAAF Region Østfold har eget regionskontor. Kontoret har kjernetiden fra kl. 09.00 - 14.00. Ta kontakt for mer informasjon om aktiviteter og tilbud.

Ønsker du å bidra med frivillig arbeid?
Kanskje er det enda flere medlemmer som kunne tenke seg å bidra med litt frivillig arbeid. Kanskje kan du være pådriver for å starte en treningsgruppe, være med å starte en gruppe for ungdom, forberede "stand" og eller stå på ”stand”, sitte i et styre eller bli brukerrepresentant i råd og utvalg. Kanskje kan du avse en time eller to til å delta på arrangementet som region arrangerer, kanskje du vil jobbe direkte med å endre noe i Østfold, f. eks inneklima i skoler og barnehager, luftforurensning, plantevalg i offentlige bygg eller f.eks, sikre røykfrie inngangspartier? Muligheten er mange.

NAAF har et godt utbygd system for å lære opp frivillige. Det kan blant annet nevnes at vi har egen skole som vi kaller NAAF- skolen. Her får medlemmer, tillitsvalgte, og ansatte felles opplæring, slik at vi alle jobber ut fra de samme grunnprinsippene. Vi har også 5 lokalforeninger som gjør en fantastisk jobb.

Dersom du kunne tenke deg å bidra i det viktige arbeidet som NAAF gjør, hadde det vært fint om du vil sende oss en e. post, brev eller en SMS. Vi vil kontakte deg for å forhøre oss om hva du kan tenke deg å bidra med.

Følg oss på Facebook >>