Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Bruk litt av din tid for saker Astma – og Allergiforbundet Region Østfold jobber med å forbedre i Østfold!

Dato publisert: Sist oppdatert:
Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg mange fine opplevelser og nye kontakter.

Kanskje er det enda flere medlemmer som kunne tenke seg å bidra med litt frivillig arbeid. Kanskje kan du være pådriver for å starte en treningsgruppe, være med å starte en gruppe for ungdom, forberede "stand" og eller stå på ”stand”, sitte i et styre eller bli brukerrepresentant i råd og utvalg. Kanskje kan du avse en time eller to til å delta på arrangementet som region arrangerer, kanskje du vil jobbe direkte med å endre noe i Østfold, f. eks inneklima i skoler og barnehager, luftforurensning, plantevalg i offentlige bygg eller f.eks, sikre røykfrie inngangspartier? Mulighetene er mange.

NAAF har et godt utbygd system for å lære opp frivillige. Det kan blant annet nevnes at vi har egen skole som vi kaller NAAF- skolen. Her får medlemmer, tillitsvalgte, og ansatte felles opplæring, slik at vi alle jobber ut fra de samme grunnprinsippene. Vi har også 5 lokalforeninger som gjør en fantastisk jobb.

Dersom du kunne tenke deg å bidra i det viktige arbeidet som NAAF gjør, hadde det vært fint om du vil sende oss en e. post/ epost. Vi vil kontakte deg for å forhøre oss om hva du kan tenke deg å bidra med, og fyll gjerne ut vedlagte skjema med kontaktopplysninger.

Skjema: Arbeide som frivillig NAAF Region Østfold >