Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Norges Astma- og Allergiforbund Halden lokallag

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund Halden lokallag

Følg oss på Facebook >>

For informasjon om arrangementer kontakt regionsekretær Mona Marthinussen, tlf. 922 78 220, e-post: monam@naaf.no

NAAF region Østfold: (postansvarlig)
V/ Regionsekretær, Mona Marthinussen 
Ilaveien 97
1605 Fredrikstad 
Mobil: 922 78 220
monam@naaf.no 

Regionstyret fungerer som lokallagstyre inntil vi får dannet et nytt styre i Halden lokallag.

Ønsker du å vite mer om verv i lokallaget er det bare å ta kontakt med regionsekretær, Mona Marthinussen: monam@naaf.no, tlf. 922 78 220.