Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Informatører, likepersoner og brukermedvirkere

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

En likeperson er…

- en som basert på egen erfaring har sagt seg villig til å være en støtte og veileder for andre i samme situasjon
- en ulønnet hjelper
- en som er kurset for oppgaven som likeperson
- en som har taushetsplikt
- en som vet når det er riktig å henvise deg videre til rette instans dersom han/hun ikke kan besvare spørsmålene dine
- en som kan lytte til deg og gi deg råd utfra egne erfaringer

En likeperson er ikke…
- en profesjonell hjelper og skal ikke erstatte, men supplere det profesjonelle hjelpeapparatet (helsetjenesten, NAV m.fl.)
- en som stiller diagnoser

Med uttrykket likepersonssarbeid menes det kort sagt erfaringsutveksling.

Brukermedvirkere..

Vi har også mange som bidrar som brukermedvirkere. Som brukermedvirker representerer du Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Som brukerrepresentant for FFO skal du være talerør for alle medlemsorganisasjonene og fremme det som er fellessakene. Det kan være i helseforetaket, fylkeskommunen, kommuner, forskingsprosjket,  NAV m.m. NAAF Region Vest får stadig nye forespørsler om vi kan stille med folk  - kanskje er dette noe du kan tenke deg?

NAAF Region Vest ønsker å stille med personer som har tid, lyst og som er villig til å sette seg inn i hva det kreves i denne rollen. Denne rollen krever at en skal være en god representant både for NAAF, og for FFO.  

Informatører...

Vi forsøker også å formidle informasjon vedrørende inneklima, astma, eksem, allergi, kols eller annen overfølsomhet. Våre informatører og likepersoner stiller  f eks på videregående skoler, Lærings og Mestringssenter på sykehusene, Universiteter/høgskoler m.m.

 

Ta kontakt med regionsekretær på telefon 99 12 28 95, eller pr e-post: region.vest@naaf.no så forsøker vi å finne en likeperson/informatør som kan passe for deg.

Kanskje har du mulighet til å bidra som likeperson, informatør eller brukermedvirker? Ring oss så får du mer informasjon. 

Regionen er opptatt av at alle som representerer NAAF skal være godt skolert og «klare» for å ta slike oppdrag.