Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Eksem - nå er det viktig å beskytte huden!

Informatører og likepersoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Våre likepersoner kan også brukes som informatører der kunnskap og informasjon om astma og allergi er lite utbredt. Med uttrykket likepersonssarbeid menes det kort sagt erfaringsutveksling.

Region Vest har informatører og likepersoner fordelt over alle tre fylkene, og det utdannes stadig nye likepersoner.

Informasjon

Ta kontakt med regionsekretær (99 12 28 95) eller pr e-post: region.vest@naaf.no så får du hjelp til å finne en likeperson som kan passe for deg.