Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Ansatte i sekretariatet

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har til enhver tid rundt 20 personer i aktivt virke i sekretariatet i Oslo. I tillegg har vi regionssekretærer rundt om i landet, og pollenforskere i Trondheim.
 • Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær
  23 35 35 35, anne.elisabeth.eriksrud(at)naaf.no
 • Hogne Skogesal, stedfortreder for generalsekretær
  93 63 20 95, hogne.skogesal(at)naaf.no

Seksjon for intern organisasjon

 • Hanne Dyran, organisasjonssjef
  41 56 21 06, hanne.dyran(at)naaf.no

Organisasjonsgruppen

 • Liv Holme, HR- og administrasjonsrådgiver
  99 49 63 58, liv.holme(at)naaf.no

 • Lisbeth Laberg, styresekretær
  90 76 90 34, lisbeth.laberg(at)naaf.no
 • Dace Kaleja, organisasjonsrådgiver 
  23 35 35 16/478 73 020, dace.kaleja(at)naaf.no

 • Espen Kromvoll, rådgiver medlemskap og organisasjon
  23 35 35 28/90 55 32 14, espen.kromvoll(at)naaf.no   

Økonomigruppen

 • Tove Kristin Løkken, regnskapskonsulent
  95 84 51 43, tove.kristin.lokken(at)naaf.no

 • Margrethe Tømta, økonomikonsulent
  23 35 35 20, margrethe.tomta(at)naaf.no

 • Hege Skillebekk, økonomiansvarlig
  23 35 48 27, hege.skillebekk(at)naaf.no
 • Inger Løkkeberg, ekstern konsulent, lønn
  ingerl(at)naaf.no

Regionssekretærer

Seksjon for ekstern kontakt

 • Hogne Skogesal, kommunikasjons- og markedsjef
  93 63 20 95, hogne.skogesal(at)naaf.no

Kommunikasjonsgruppen

 • Anna Bistrup, rådgiver helsefag
  95 99 92 97, anna.bistrup(at)naaf.no

 • Inger Rudnes, rådgiver helsefag
  inger.rudnes(at)naaf.no

 • Katharina Myhre Lund. helsefaglig rådgiver mat og ernæring
  23 35 35 35, katharina.myhre.lund(at)naaf.no

 • Guro Waage, helsefaglig rådgiver mat og ernæring
  47 65 80 82, guro.waage(at)naaf.no (i permisjon)

 • Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver
  97 68 22 51, ingrid.rise.fry(at)naaf.no

 • Nina Brun, seniorrådgiver 
  23 35 35 11 / 90 88 33 62, nina.brun(at)naaf.no

  Lisbeth Sigvartsen, resepsjon
  23 35 35 35, lisbeth.sigvartsen(at)naaf.no

Markedsgruppen

 • Kent Hart, fagsjef biologi og kjemi
  23 35 35 38, kent.hart(at)naaf.no

 • Maja Aas, rådgiver produktmerking
  maja.aas(at)naaf.no

Politikk og næringslivsgruppen

 • Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/Miljørettet Helsevern (MHV)
  90 07 85 55, kai.gustavsen(at)naaf.no

Nasjonalt pollenvarsel

 • Hallvard Ramfjord, seniorforsker
  97 10 43 91, hallvard.ramfjord(at)ntnu.no

 • Trond Einar Brobakk, forsker
  98 43 82 02, trondbr(at)gmail.com

Tilknyttede konsulenter

 • Britt Ann K. Høiskar (NILU)
  ekstern konsulent - CitiSens

 • Bjørn Tore Larsen
  Ekstern konsulent - Geilomo

 • Svein Magnus Gjønvik
  Ekstern konsulent - Allergimat