Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Valgkomiteen 2019 - 2022

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Valgkomité 2019-2022

Trond Paulsen (leder)

Kjell Søvik (nestleder)

Hege Kirkhusmo

Trine Wettergreen Strømman

Kristine Strøm Borgen

Henriette Henriksen (vara)

Magnar Sætre (vara)

Elisabet Bjørheim Salte (vara)