Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Forskningsfondet for astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innenfor astma- og allergifeltet. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer ny kunnskap på feltet.

I 2020 deler fondet ut inntil kroner 500 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning (for eksempel pilotprosjekt). 

Søknadsfrist 15. september 2020

Kriterier for søknad:
• Fremme forskning innen astma- og allergifeltet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Maks søknadssum er kroner 150 000,- og mindre beløp prioriteres

Enkel søknad på maks 2 – 3 A4 sider sendes til forskningsfondet@naaf.no
Mer informasjon om søknadsinnhold kan leses her.

Styremedlemmer:

  • Bjørn M. Bjerke, styreleder
  • Britt Ann Kåstad Høiskar, nestleder 
  • Jan Vilhelm Bakke
  • Hanne Sagerud
  • Martin Sørensen

Vara:

  • Silje Ones
  • Elin-Johanne Katle
  • Tonje Reier Nilsen

Daglig leder: Hanne Dyran

Kontaktinfo:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 Oslo

E-post: forskningsfondet@naaf.no
Telefon: 23 35 35 35