Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Forskningsfondet for astma- og allergi

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergifeltet. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer ny kunnskap innen feltet.

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergifeltet.
I 2020 deler fondet ut inntil kroner 500 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning (f.eks. pilotprosjekt).
Søknadsfrist 15. september 2020

Kriterier for søknad:
• Fremme forskning innen astma- og allergifeltet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Maks søknadssum er kroner 150 000,- og mindre beløp prioriteres

Enkel søknad på maks 2 – 3 A4 sider sendes til forskningsfondet@naaf.no
Mer informasjon om søknadsinnhold kan leses her.

Styremedlemmer:

  • Bjørn M. Bjerke, styreleder
  • Britt Ann Kåstad Høiskar, nestleder 
  • Eva Stylianou
  • Hanne Sagerud
  • Jan Vilhelm Bakke 

Vara:

  • Silje Ones
  • Sverre Steinsvåg
  • Geir Liavåg Strand 

Daglig leder: Hanne Dyran

Kontaktinfo:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St Olavs gate 25
0166 Oslo

Tlf. 23 35 35 35

e-post: forskningsfondet@naaf.no

Telefon: 23 35 35 35