Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Kontroll- og klageutvalget

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kontroll- og klageutvalget skal være overvåker av forbundsstyrets økonomiske disposisjoner og påse at vedtak fattes innenfor rammene av NAAFs vedtekter, samt foreta endelig godkjenning av NAAFs regnskap.

Kontroll- og klageutvalget i NAAF 2019-2022:

Leder med lang organisatorisk fartstid fra NAAF: 
Hans Austad

Medlenm med formell juridisk kompetanse:
Guro Birkeland

Medlem med formell økonomisk kompetanse: 
Anne Ombye

Varamedlem med lang organisasjonsbakgrunn:

 
Varamedlem med formell juridisk kompetanse:
Hanne Sofie Bonnevie Hamre

Varamedlem med formell økonomisk kompetanse:
Silje Ones