Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kontroll- og klageutvalget

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kontroll- og klageutvalget skal være overvåker av forbundsstyrets økonomiske disposisjoner og påse at vedtak fattes innenfor rammene av NAAFs vedtekter, samt foreta endelig godkjenning av NAAFs regnskap.

Kontroll- og klageutvalget i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) 2022-2025:

Leder med lang organisatorisk fartstid i NAAF: Hans Torger Austad

Medlem med formell juridisk kompetanse: Guro Birkeland

Medlem med formell økonomisk kompetanse: Anne Ombye

 

Varamedlem med lang organisatorisk fartstid i NAAF: Silje Ones

Varamedlem med formell juridisk kompetanse: Hanne B. Edling-Hamre

Varamedlem med formell økonomisk kompetanse: Gyongyi Soyer