Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Kontroll- og klageutvalget

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kontroll- og klageutvalget skal være overvåker av forbundsstyrets økonomiske disposisjoner og påse at vedtak fattes innenfor rammene av NAAFs vedtekter, samt foreta endelig godkjenning av NAAFs regnskap.

Kontroll- og klageutvalget i NAAF 2016-2019:

Leder med lang organisatorisk fartstid fra NAAF: 
Hans Austad

Medlem med formell økonomisk kompetanse: 
Anne Ombye

Varamedlem med lang organisasjonsbakgrunn:
Jan Pretorius

Varamedlem med formell juridisk kompetanse:
Guro Birkeland

Varamedlem med formell økonomisk kompetanse:
Silje Ones