Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Legerådet

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Legerådet er et medisinskfaglig rådgivende organ som skal avgi uttalelser i saker som legges frem for rådet. Legerådet, eller legerådets medlemmer, kan enkeltvis gi offentlige uttalelser om medisinsk relaterte spørsmål på vegne av NAAF.

Legerådets medlemmer oppnevnes av forbundsstyret i NAAF for tre år av gangen og skal bestå av fem leger som sammen mest mulig dekker fagområdene lunge, øre-nese-hals, hud, gastroenterologi og barn.

Astma- og Allergiforbundets legeråd består av:

  • Leder Sverre Karmhus Steinsvåg, spesialist i øre- nese- halssykdommer, Sørlandet sykehus, Kristiansand
  • Erik Florvaag, spesialist i lungesykdommer, Haukeland universitetssjukehus
  • Jan Ivar Holme, spesialist i barnesykdommer, privatpraktiserende, Oslo
  • Teresa Løvold Berents, spesialist hudsykdommer, Oslo universitetssykehus
  • Claus Lützow-Holm, spesialist i hudsykdommer, privatpraktiserende, Oslo
  • Sekretær for legerådet:
    Rådgiver helsefag, Anna Bistrup
    tlf. 23 35 35 35, anna.bistrup(at)naaf.no

 

Generalsekretær, forbundsleder og sekretær for legerådet møter med tale og forslagsrett.