Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Produktvurderingsutvalg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Et uavhengig ekspertutvalg vurderer produkter etter egne kriterier. Spesielt i forhold til om de er helsevennlige og egnet for mennesker med astma, allergi og annen overfølsomhet.

Hvert år får NAAF mange henvendelser fra produsenter som ønsker å få utvalgte produkter vurdert av NAAF.

Produktene vurderes av et eget oppnevnt produktvurderingsutvalg (PVU) bestående av eksterne uavhengige eksperter. Søker/produsent/importør blir bedt om å fremskaffe grundig utfyllende informasjon som gjennomgås av PVU etter strenge helsekriterier.

Ved endt vurdering av produktet lager PVU en uavhengig innstilling på produktets egnethet for merkeordningen.

NAAFs produktvurderingsutvalg:

  • Hans Jacob Skarpeid, biokjemiker, Faun pharma
  • Randi Hag, sivilingeniør i kjemi og yrkeshygieniker på yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus

Henvendelser vedr. produkter/produktvurderingsutvalget:

Maja Aas, prosjektleder Asthma Allergy Nordic
98 48 51 99, maja.aas(at)naaf.no